sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Danh sách sim hợp ngũ hành Kim

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0942797982 1,500,000(đ)
Mua
2 0942123482 1,000,000(đ)
Mua
3 0942393982 1,000,000(đ)
Mua
4 0942123992 800,000(đ)
Mua
5 0919734192 300,000(đ)
Mua
6 0945124192 300,000(đ)
Mua
7 0945123982 390,000(đ)
Mua
8 0945124692 300,000(đ)
Mua
9 0914023382 300,000(đ)
Mua
10 0948537172 300,000(đ)
Mua
11 0919839332 300,000(đ)
Mua
12 0942569992 800,000(đ)
Mua
13 0942123122 500,000(đ)
Mua
14 0914811882 390,000(đ)
Mua
15 0942797978 12,000,000(đ)
Mua
16 0942727838 800,000(đ)
Mua
17 0868997782 1,250,000(đ)
Mua
18 0979313298 390,000(đ)
Mua
19 0988023178 390,000(đ)
Mua
20 0986916908 390,000(đ)
Mua
21 0977170692 2,000,000(đ)
Mua
22 0986896782 390,000(đ)
Mua
23 0987586362 390,000(đ)
Mua
24 0987566592 390,000(đ)
Mua
25 0987589682 390,000(đ)
Mua
26 0987566652 390,000(đ)
Mua
27 0988022592 390,000(đ)
Mua
28 0988023132 390,000(đ)
Mua
29 0986861162 390,000(đ)
Mua
30 0982306482 390,000(đ)
Mua
31 0986932485 390,000(đ)
Mua
32 0984106665 800,000(đ)
Mua
33 0986862385 800,000(đ)
Mua
34 0988022695 500,000(đ)
Mua
35 0988022685 500,000(đ)
Mua
36 0988023185 390,000(đ)
Mua
37 0987569795 500,000(đ)
Mua
38 0986945965 500,000(đ)
Mua
39 0987833685 390,000(đ)
Mua
40 0868448838 2,500,000(đ)
Mua
41 0868448882 2,000,000(đ)
Mua
42 0868448878 2,500,000(đ)
Mua
43 0868413338 650,000(đ)
Mua
44 0978040598 2,000,000(đ)
Mua
45 0983305278 390,000(đ)
Mua
46 0984105358 500,000(đ)
Mua
47 0984105508 390,000(đ)
Mua
48 0984106608 390,000(đ)
Mua
49 0978027398 390,000(đ)
Mua
50 0978376598 390,000(đ)
Mua
51 0978343398 390,000(đ)
Mua
52 0978354598 390,000(đ)
Mua
53 0987863195 500,000(đ)
Mua
54 0978069285 500,000(đ)
Mua
55 0982494485 390,000(đ)
Mua
56 0984105595 500,000(đ)
Mua
57 0984105565 500,000(đ)
Mua
58 0989587465 390,000(đ)
Mua
59 0984107995 390,000(đ)
Mua
60 0984106585 600,000(đ)
Mua
61 0984106575 390,000(đ)
Mua
62 0987878095 500,000(đ)
Mua
63 0987872385 800,000(đ)
Mua
64 0978055285 390,000(đ)
Mua
65 0987855795 390,000(đ)
Mua
66 0984108185 500,000(đ)
Mua
67 0978060085 390,000(đ)
Mua
68 0984106595 500,000(đ)
Mua
69 0983164175 390,000(đ)
Mua
70 0987876075 390,000(đ)
Mua
71 0978344085 390,000(đ)
Mua
72 0978053698 390,000(đ)
Mua
73 0984106582 390,000(đ)
Mua
74 0987873592 600,000(đ)
Mua
75 0978064692 390,000(đ)
Mua
76 0986974272 390,000(đ)
Mua
77 0984105382 390,000(đ)
Mua
78 0989549392 390,000(đ)
Mua
79 0984104882 390,000(đ)
Mua
80 0984105692 500,000(đ)
Mua
81 0985589362 390,000(đ)
Mua
82 0985579392 500,000(đ)
Mua
83 0982497882 390,000(đ)
Mua
84 0987863692 500,000(đ)
Mua
85 0978031262 390,000(đ)
Mua
86 0888005382 390,000(đ)
Mua
87 0888013992 500,000(đ)
Mua
88 0888004782 390,000(đ)
Mua
89 0888004182 390,000(đ)
Mua
90 0888010762 390,000(đ)
Mua
91 0888013662 390,000(đ)
Mua
92 0888010462 390,000(đ)
Mua
93 0888011392 390,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0942797982 1,500,000(đ) Mua
0942123482 1,000,000(đ) Mua
0942393982 1,000,000(đ) Mua
0942123992 800,000(đ) Mua
0919734192 300,000(đ) Mua
0945124192 300,000(đ) Mua
0945123982 390,000(đ) Mua
0945124692 300,000(đ) Mua
0914023382 300,000(đ) Mua
0948537172 300,000(đ) Mua
0919839332 300,000(đ) Mua
0942569992 800,000(đ) Mua
0942123122 500,000(đ) Mua
0914811882 390,000(đ) Mua
0942797978 12,000,000(đ) Mua
0942727838 800,000(đ) Mua
0868997782 1,250,000(đ) Mua
0979313298 390,000(đ) Mua
0988023178 390,000(đ) Mua
0986916908 390,000(đ) Mua
0977170692 2,000,000(đ) Mua
0986896782 390,000(đ) Mua
0987586362 390,000(đ) Mua
0987566592 390,000(đ) Mua
0987589682 390,000(đ) Mua
0987566652 390,000(đ) Mua
0988022592 390,000(đ) Mua
0988023132 390,000(đ) Mua
0986861162 390,000(đ) Mua
0982306482 390,000(đ) Mua
0986932485 390,000(đ) Mua
0984106665 800,000(đ) Mua
0986862385 800,000(đ) Mua
0988022695 500,000(đ) Mua
0988022685 500,000(đ) Mua
0988023185 390,000(đ) Mua
0987569795 500,000(đ) Mua
0986945965 500,000(đ) Mua
0987833685 390,000(đ) Mua
0868448838 2,500,000(đ) Mua
0868448882 2,000,000(đ) Mua
0868448878 2,500,000(đ) Mua
0868413338 650,000(đ) Mua
0978040598 2,000,000(đ) Mua
0983305278 390,000(đ) Mua
0984105358 500,000(đ) Mua
0984105508 390,000(đ) Mua
0984106608 390,000(đ) Mua
0978027398 390,000(đ) Mua
0978376598 390,000(đ) Mua
0978343398 390,000(đ) Mua
0978354598 390,000(đ) Mua
0987863195 500,000(đ) Mua
0978069285 500,000(đ) Mua
0982494485 390,000(đ) Mua
0984105595 500,000(đ) Mua
0984105565 500,000(đ) Mua
0989587465 390,000(đ) Mua
0984107995 390,000(đ) Mua
0984106585 600,000(đ) Mua
0984106575 390,000(đ) Mua
0987878095 500,000(đ) Mua
0987872385 800,000(đ) Mua
0978055285 390,000(đ) Mua
0987855795 390,000(đ) Mua
0984108185 500,000(đ) Mua
0978060085 390,000(đ) Mua
0984106595 500,000(đ) Mua
0983164175 390,000(đ) Mua
0987876075 390,000(đ) Mua
0978344085 390,000(đ) Mua
0978053698 390,000(đ) Mua
0984106582 390,000(đ) Mua
0987873592 600,000(đ) Mua
0978064692 390,000(đ) Mua
0986974272 390,000(đ) Mua
0984105382 390,000(đ) Mua
0989549392 390,000(đ) Mua
0984104882 390,000(đ) Mua
0984105692 500,000(đ) Mua
0985589362 390,000(đ) Mua
0985579392 500,000(đ) Mua
0982497882 390,000(đ) Mua
0987863692 500,000(đ) Mua
0978031262 390,000(đ) Mua
0888005382 390,000(đ) Mua
0888013992 500,000(đ) Mua
0888004782 390,000(đ) Mua
0888004182 390,000(đ) Mua
0888010762 390,000(đ) Mua
0888013662 390,000(đ) Mua
0888010462 390,000(đ) Mua
0888011392 390,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

   Mb-Zalo: 01677.68.68.68

 

Mr Duy : 0868.56.2222

   Mb-Zalo: 01238.10.10.10

 

 Mr Lăng : 0868.315.999

  Mb-Zalo: 01238.61.6789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: HH2A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://SimDienThoai.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68 

Dịch Vụ Taxi Online Giá Rẻ - Http://TaxiGiaRe.online

Gọi Tổng Đài Taxi Giá Rẻ:  024.66.555.999


Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68