sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Danh sách sim hợp ngũ hành Mộc

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0945123961 300,000(đ)
Mua
2 0942123191 1,500,000(đ)
Mua
3 0945124181 300,000(đ)
Mua
4 0945124371 300,000(đ)
Mua
5 0942123311 500,000(đ)
Mua
6 0942797191 500,000(đ)
Mua
7 0948245050 800,000(đ)
Mua
8 0942123470 500,000(đ)
Mua
9 0942020970 800,000(đ)
Mua
10 0947159000 2,000,000(đ)
Mua
11 0944033090 390,000(đ)
Mua
12 0944268880 2,000,000(đ)
Mua
13 0942123880 800,000(đ)
Mua
14 0943114680 300,000(đ)
Mua
15 0945977000 2,000,000(đ)
Mua
16 0948651100 500,000(đ)
Mua
17 0942086880 800,000(đ)
Mua
18 0944268080 1,250,000(đ)
Mua
19 0945124680 800,000(đ)
Mua
20 0945124190 300,000(đ)
Mua
21 0916585000 4,770,000(đ)
Mua
22 0943114000 2,000,000(đ)
Mua
23 0943114990 390,000(đ)
Mua
24 0945124180 300,000(đ)
Mua
25 0942296060 500,000(đ)
Mua
26 0942296000 2,000,000(đ)
Mua
27 0914949580 300,000(đ)
Mua
28 0945124060 300,000(đ)
Mua
29 0942123180 500,000(đ)
Mua
30 0943114880 300,000(đ)
Mua
31 0949345500 300,000(đ)
Mua
32 0948950880 600,000(đ)
Mua
33 0949345690 2,000,000(đ)
Mua
34 0942797700 800,000(đ)
Mua
35 0868995590 1,250,000(đ)
Mua
36 0868995580 1,250,000(đ)
Mua
37 0868997781 1,250,000(đ)
Mua
38 0868997791 1,250,000(đ)
Mua
39 0868997780 1,250,000(đ)
Mua
40 0986885161 500,000(đ)
Mua
41 0988023181 390,000(đ)
Mua
42 0986925391 390,000(đ)
Mua
43 0986935391 390,000(đ)
Mua
44 0986984281 390,000(đ)
Mua
45 0986925571 390,000(đ)
Mua
46 0986924481 390,000(đ)
Mua
47 0987843881 390,000(đ)
Mua
48 0987588861 390,000(đ)
Mua
49 0987588391 390,000(đ)
Mua
50 0987571381 390,000(đ)
Mua
51 0986983491 390,000(đ)
Mua
52 0987821321 500,000(đ)
Mua
53 0987409891 390,000(đ)
Mua
54 0986897481 390,000(đ)
Mua
55 0988022590 650,000(đ)
Mua
56 0987566650 390,000(đ)
Mua
57 0983228960 390,000(đ)
Mua
58 0987566610 390,000(đ)
Mua
59 0987588820 390,000(đ)
Mua
60 0986955490 390,000(đ)
Mua
61 0986935210 390,000(đ)
Mua
62 0986938070 390,000(đ)
Mua
63 0988022690 390,000(đ)
Mua
64 0986936670 390,000(đ)
Mua
65 0986931160 390,000(đ)
Mua
66 0986940970 390,000(đ)
Mua
67 0868448881 2,000,000(đ)
Mua
68 0978040280 2,000,000(đ)
Mua
69 0978030260 390,000(đ)
Mua
70 0978054880 390,000(đ)
Mua
71 0984106690 390,000(đ)
Mua
72 0984108280 390,000(đ)
Mua
73 0984106580 390,000(đ)
Mua
74 0986954440 390,000(đ)
Mua
75 0984107080 1,000,000(đ)
Mua
76 0985569281 500,000(đ)
Mua
77 0984105681 390,000(đ)
Mua
78 0987885331 390,000(đ)
Mua
79 0989586141 390,000(đ)
Mua
80 0978366481 390,000(đ)
Mua
81 0978334771 390,000(đ)
Mua
82 0978030261 500,000(đ)
Mua
83 0978053691 500,000(đ)
Mua
84 0978058191 500,000(đ)
Mua
85 0978073691 500,000(đ)
Mua
86 0987865691 500,000(đ)
Mua
87 0984106581 500,000(đ)
Mua
88 0978060361 500,000(đ)
Mua
89 0983250281 2,500,000(đ)
Mua
90 0984106661 600,000(đ)
Mua
91 0978055191 500,000(đ)
Mua
92 0987883981 500,000(đ)
Mua
93 0888010591 2,500,000(đ)
Mua
94 0888011891 500,000(đ)
Mua
95 0888005181 500,000(đ)
Mua
96 0888011861 390,000(đ)
Mua
97 0888011281 2,000,000(đ)
Mua
98 0888004591 390,000(đ)
Mua
99 0888011381 500,000(đ)
Mua
100 0888010381 2,500,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0945123961 300,000(đ) Mua
0942123191 1,500,000(đ) Mua
0945124181 300,000(đ) Mua
0945124371 300,000(đ) Mua
0942123311 500,000(đ) Mua
0942797191 500,000(đ) Mua
0948245050 800,000(đ) Mua
0942123470 500,000(đ) Mua
0942020970 800,000(đ) Mua
0947159000 2,000,000(đ) Mua
0944033090 390,000(đ) Mua
0944268880 2,000,000(đ) Mua
0942123880 800,000(đ) Mua
0943114680 300,000(đ) Mua
0945977000 2,000,000(đ) Mua
0948651100 500,000(đ) Mua
0942086880 800,000(đ) Mua
0944268080 1,250,000(đ) Mua
0945124680 800,000(đ) Mua
0945124190 300,000(đ) Mua
0916585000 4,770,000(đ) Mua
0943114000 2,000,000(đ) Mua
0943114990 390,000(đ) Mua
0945124180 300,000(đ) Mua
0942296060 500,000(đ) Mua
0942296000 2,000,000(đ) Mua
0914949580 300,000(đ) Mua
0945124060 300,000(đ) Mua
0942123180 500,000(đ) Mua
0943114880 300,000(đ) Mua
0949345500 300,000(đ) Mua
0948950880 600,000(đ) Mua
0949345690 2,000,000(đ) Mua
0942797700 800,000(đ) Mua
0868995590 1,250,000(đ) Mua
0868995580 1,250,000(đ) Mua
0868997781 1,250,000(đ) Mua
0868997791 1,250,000(đ) Mua
0868997780 1,250,000(đ) Mua
0986885161 500,000(đ) Mua
0988023181 390,000(đ) Mua
0986925391 390,000(đ) Mua
0986935391 390,000(đ) Mua
0986984281 390,000(đ) Mua
0986925571 390,000(đ) Mua
0986924481 390,000(đ) Mua
0987843881 390,000(đ) Mua
0987588861 390,000(đ) Mua
0987588391 390,000(đ) Mua
0987571381 390,000(đ) Mua
0986983491 390,000(đ) Mua
0987821321 500,000(đ) Mua
0987409891 390,000(đ) Mua
0986897481 390,000(đ) Mua
0988022590 650,000(đ) Mua
0987566650 390,000(đ) Mua
0983228960 390,000(đ) Mua
0987566610 390,000(đ) Mua
0987588820 390,000(đ) Mua
0986955490 390,000(đ) Mua
0986935210 390,000(đ) Mua
0986938070 390,000(đ) Mua
0988022690 390,000(đ) Mua
0986936670 390,000(đ) Mua
0986931160 390,000(đ) Mua
0986940970 390,000(đ) Mua
0868448881 2,000,000(đ) Mua
0978040280 2,000,000(đ) Mua
0978030260 390,000(đ) Mua
0978054880 390,000(đ) Mua
0984106690 390,000(đ) Mua
0984108280 390,000(đ) Mua
0984106580 390,000(đ) Mua
0986954440 390,000(đ) Mua
0984107080 1,000,000(đ) Mua
0985569281 500,000(đ) Mua
0984105681 390,000(đ) Mua
0987885331 390,000(đ) Mua
0989586141 390,000(đ) Mua
0978366481 390,000(đ) Mua
0978334771 390,000(đ) Mua
0978030261 500,000(đ) Mua
0978053691 500,000(đ) Mua
0978058191 500,000(đ) Mua
0978073691 500,000(đ) Mua
0987865691 500,000(đ) Mua
0984106581 500,000(đ) Mua
0978060361 500,000(đ) Mua
0983250281 2,500,000(đ) Mua
0984106661 600,000(đ) Mua
0978055191 500,000(đ) Mua
0987883981 500,000(đ) Mua
0888010591 2,500,000(đ) Mua
0888011891 500,000(đ) Mua
0888005181 500,000(đ) Mua
0888011861 390,000(đ) Mua
0888011281 2,000,000(đ) Mua
0888004591 390,000(đ) Mua
0888011381 500,000(đ) Mua
0888010381 2,500,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

   Mb-Zalo: 01677.68.68.68

 

Mr Duy : 0868.56.2222

   Mb-Zalo: 01238.10.10.10

 

 Mr Lăng : 0868.315.999

  Mb-Zalo: 01238.61.6789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: HH2A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://SimDienThoai.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68 

Dịch Vụ Taxi Online Giá Rẻ - Http://TaxiGiaRe.online

Gọi Tổng Đài Taxi Giá Rẻ:  024.66.555.999


Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68