sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Thống kê sim
Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Xem Phong Thủy

sim so dep

 

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Danh sách sim hợp ngũ hành Mộc

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 0812.84.80.80 2,000,000(đ) 39
Mua
2 0837.12.10.10 2,000,000(đ) 23
Mua
3 0838.066.680 1,250,000(đ) 45
Mua
4 0853.794.000 800,000(đ) 36
Mua
5 0814.639.000 1,000,000(đ) 31
Mua
6 083.22.333.00 2,000,000(đ) 24
Mua
7 0834.33.55.80 1,250,000(đ) 39
Mua
8 0834.33.55.70 800,000(đ) 38
Mua
9 0814.628.000 1,000,000(đ) 29
Mua
10 0834.335.990 650,000(đ) 44
Mua
11 0837.121.000 1,000,000(đ) 22
Mua
12 0837.12.12.00 1,000,000(đ) 24
Mua
13 0838.459.000 800,000(đ) 37
Mua
14 083.22.33.790 1,250,000(đ) 37
Mua
15 083.22.33.890 1,250,000(đ) 38
Mua
16 0837.11.77.00 2,000,000(đ) 34
Mua
17 0832.59.59.80 1,250,000(đ) 49
Mua
18 0837.117.000 800,000(đ) 27
Mua
19 0838.066.811 650,000(đ) 41
Mua
20 0812.190.111 1,500,000(đ) 24
Mua
21 0838.231.231 9,600,000(đ) 31
Mua
22 0843.11.99.81 2,000,000(đ) 44
Mua
23 0837.121.131 2,500,000(đ) 27
Mua
24 0832.59.66.11 800,000(đ) 41
Mua
25 0838.61.61.71 1,500,000(đ) 41
Mua
26 0838.61.66.11 1,500,000(đ) 40
Mua
27 083.22.33.391 1,500,000(đ) 34
Mua
28 0853.264.111 800,000(đ) 31
Mua
29 0837.11.55.81 1,250,000(đ) 39
Mua
30 083.22.33.891 1,500,000(đ) 39
Mua
31 0837.11.71.91 800,000(đ) 38
Mua
32 0837.117.991 650,000(đ) 46
Mua
33 0814.6888.11 800,000(đ) 45
Mua
34 0813.84.81.81 1,500,000(đ) 42
Mua
35 0838.066.991 800,000(đ) 50
Mua
36 0838.61.69.61 1,000,000(đ) 48
Mua
37 083.22.33.081 650,000(đ) 30
Mua
38 0837.12.16.81 1,250,000(đ) 37
Mua
39 083.22.33.191 1,500,000(đ) 32
Mua
40 0838.45.99.81 1,250,000(đ) 55
Mua
41 0838.45.99.11 800,000(đ) 48
Mua
42 0837.11.77.81 800,000(đ) 43
Mua
43 0832.59.61.61 1,500,000(đ) 41
Mua
44 0843.11.9991 1,000,000(đ) 45
Mua
45 0855.9.8.1991 2,850,000(đ) 55
Mua
46 0812.19.88.11 800,000(đ) 39
Mua
47 0814.66.1881 2,000,000(đ) 43
Mua
48 0837.115.881 650,000(đ) 42
Mua
49 0834.588.191 800,000(đ) 47
Mua
50 0814.686.111 2,850,000(đ) 36
Mua
51 0837.12.11.81 1,000,000(đ) 32
Mua
52 0837.117.771 650,000(đ) 42
Mua
53 0843.120.021 1,000,000(đ) 21
Mua
54 0838.61.61.81 3,330,000(đ) 42
Mua
55 0837.11.79.11 2,000,000(đ) 38
Mua
56 0812.19.81.81 2,000,000(đ) 39
Mua
57 0843.120.121 1,500,000(đ) 22
Mua
58 0814.638.111 1,250,000(đ) 33
Mua
59 0854.367.111 1,000,000(đ) 36
Mua
60 0835.3.4.1971 1,500,000(đ) 41
Mua
61 083.7.12.1981 2,850,000(đ) 40
Mua
62 0837.12.1881 1,250,000(đ) 39
Mua
63 0814.639.111 1,250,000(đ) 34
Mua
64 0835.3.4.1991 2,850,000(đ) 43
Mua
65 0837.130.111 1,000,000(đ) 25
Mua
66 0835.3.4.1961 650,000(đ) 40
Mua
67 0814.6.2.1971 1,500,000(đ) 39
Mua
68 0838.61.62.61 2,000,000(đ) 41
Mua
69 0832.596.111 1,500,000(đ) 36
Mua
70 0853.794.111 1,250,000(đ) 39
Mua
71 0812.190.191 2,500,000(đ) 32
Mua
72 0838.61.61.91 2,000,000(đ) 43
Mua
73 0838.068.111 1,500,000(đ) 36
Mua
74 0395.26.0880 1,250,000(đ) 41
Mua
75 0389.55.88.91 2,500,000(đ) 56
Mua
76 0346.535.880 650,000(đ) 42
Mua
77 039.25.6.1990 3,630,000(đ) 44
Mua
78 039.25.6.1981 3,630,000(đ) 44
Mua
79 039.25.6.1980 3,630,000(đ) 43
Mua
80 0838.61.60.61 2,000,000(đ) 39
Mua
81 0837.11.77.11 2,850,000(đ) 36
Mua
82 0843.11.81.81 3,630,000(đ) 35
Mua
83 0843.119.111 3,630,000(đ) 29
Mua
84 0843.12.00.11 650,000(đ) 20
Mua
85 0843.118.111 3,630,000(đ) 28
Mua
86 0843.11.66.11 4,770,000(đ) 31
Mua
87 0843.117.111 2,500,000(đ) 27
Mua
88 0843.11.7171 800,000(đ) 33
Mua
89 0834.335.111 1,000,000(đ) 29
Mua
90 0843.11.9191 2,000,000(đ) 37
Mua
91 0843.11.99.11 4,770,000(đ) 37
Mua
92 0843.11.77.11 2,850,000(đ) 33
Mua
93 083.22.33.881 4,770,000(đ) 38
Mua
94 0834.33.5151 1,000,000(đ) 33
Mua
95 083.22.3333.1 2,850,000(đ) 28
Mua
96 0834.33.55.11 2,500,000(đ) 33
Mua
97 0843.120.210 650,000(đ) 21
Mua
98 0843.11.88.00 1,800,000(đ) 33
Mua
99 0843.11.77.00 2,000,000(đ) 31
Mua
100 0843.11.99.00 2,500,000(đ) 35
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Tổng Đặt Mua
0812.84.80.80 2,000,000(đ) 39 Mua
0837.12.10.10 2,000,000(đ) 23 Mua
0838.066.680 1,250,000(đ) 45 Mua
0853.794.000 800,000(đ) 36 Mua
0814.639.000 1,000,000(đ) 31 Mua
083.22.333.00 2,000,000(đ) 24 Mua
0834.33.55.80 1,250,000(đ) 39 Mua
0834.33.55.70 800,000(đ) 38 Mua
0814.628.000 1,000,000(đ) 29 Mua
0834.335.990 650,000(đ) 44 Mua
0837.121.000 1,000,000(đ) 22 Mua
0837.12.12.00 1,000,000(đ) 24 Mua
0838.459.000 800,000(đ) 37 Mua
083.22.33.790 1,250,000(đ) 37 Mua
083.22.33.890 1,250,000(đ) 38 Mua
0837.11.77.00 2,000,000(đ) 34 Mua
0832.59.59.80 1,250,000(đ) 49 Mua
0837.117.000 800,000(đ) 27 Mua
0838.066.811 650,000(đ) 41 Mua
0812.190.111 1,500,000(đ) 24 Mua
0838.231.231 9,600,000(đ) 31 Mua
0843.11.99.81 2,000,000(đ) 44 Mua
0837.121.131 2,500,000(đ) 27 Mua
0832.59.66.11 800,000(đ) 41 Mua
0838.61.61.71 1,500,000(đ) 41 Mua
0838.61.66.11 1,500,000(đ) 40 Mua
083.22.33.391 1,500,000(đ) 34 Mua
0853.264.111 800,000(đ) 31 Mua
0837.11.55.81 1,250,000(đ) 39 Mua
083.22.33.891 1,500,000(đ) 39 Mua
0837.11.71.91 800,000(đ) 38 Mua
0837.117.991 650,000(đ) 46 Mua
0814.6888.11 800,000(đ) 45 Mua
0813.84.81.81 1,500,000(đ) 42 Mua
0838.066.991 800,000(đ) 50 Mua
0838.61.69.61 1,000,000(đ) 48 Mua
083.22.33.081 650,000(đ) 30 Mua
0837.12.16.81 1,250,000(đ) 37 Mua
083.22.33.191 1,500,000(đ) 32 Mua
0838.45.99.81 1,250,000(đ) 55 Mua
0838.45.99.11 800,000(đ) 48 Mua
0837.11.77.81 800,000(đ) 43 Mua
0832.59.61.61 1,500,000(đ) 41 Mua
0843.11.9991 1,000,000(đ) 45 Mua
0855.9.8.1991 2,850,000(đ) 55 Mua
0812.19.88.11 800,000(đ) 39 Mua
0814.66.1881 2,000,000(đ) 43 Mua
0837.115.881 650,000(đ) 42 Mua
0834.588.191 800,000(đ) 47 Mua
0814.686.111 2,850,000(đ) 36 Mua
0837.12.11.81 1,000,000(đ) 32 Mua
0837.117.771 650,000(đ) 42 Mua
0843.120.021 1,000,000(đ) 21 Mua
0838.61.61.81 3,330,000(đ) 42 Mua
0837.11.79.11 2,000,000(đ) 38 Mua
0812.19.81.81 2,000,000(đ) 39 Mua
0843.120.121 1,500,000(đ) 22 Mua
0814.638.111 1,250,000(đ) 33 Mua
0854.367.111 1,000,000(đ) 36 Mua
0835.3.4.1971 1,500,000(đ) 41 Mua
083.7.12.1981 2,850,000(đ) 40 Mua
0837.12.1881 1,250,000(đ) 39 Mua
0814.639.111 1,250,000(đ) 34 Mua
0835.3.4.1991 2,850,000(đ) 43 Mua
0837.130.111 1,000,000(đ) 25 Mua
0835.3.4.1961 650,000(đ) 40 Mua
0814.6.2.1971 1,500,000(đ) 39 Mua
0838.61.62.61 2,000,000(đ) 41 Mua
0832.596.111 1,500,000(đ) 36 Mua
0853.794.111 1,250,000(đ) 39 Mua
0812.190.191 2,500,000(đ) 32 Mua
0838.61.61.91 2,000,000(đ) 43 Mua
0838.068.111 1,500,000(đ) 36 Mua
0395.26.0880 1,250,000(đ) 41 Mua
0389.55.88.91 2,500,000(đ) 56 Mua
0346.535.880 650,000(đ) 42 Mua
039.25.6.1990 3,630,000(đ) 44 Mua
039.25.6.1981 3,630,000(đ) 44 Mua
039.25.6.1980 3,630,000(đ) 43 Mua
0838.61.60.61 2,000,000(đ) 39 Mua
0837.11.77.11 2,850,000(đ) 36 Mua
0843.11.81.81 3,630,000(đ) 35 Mua
0843.119.111 3,630,000(đ) 29 Mua
0843.12.00.11 650,000(đ) 20 Mua
0843.118.111 3,630,000(đ) 28 Mua
0843.11.66.11 4,770,000(đ) 31 Mua
0843.117.111 2,500,000(đ) 27 Mua
0843.11.7171 800,000(đ) 33 Mua
0834.335.111 1,000,000(đ) 29 Mua
0843.11.9191 2,000,000(đ) 37 Mua
0843.11.99.11 4,770,000(đ) 37 Mua
0843.11.77.11 2,850,000(đ) 33 Mua
083.22.33.881 4,770,000(đ) 38 Mua
0834.33.5151 1,000,000(đ) 33 Mua
083.22.3333.1 2,850,000(đ) 28 Mua
0834.33.55.11 2,500,000(đ) 33 Mua
0843.120.210 650,000(đ) 21 Mua
0843.11.88.00 1,800,000(đ) 33 Mua
0843.11.77.00 2,000,000(đ) 31 Mua
0843.11.99.00 2,500,000(đ) 35 Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

   Mb-Zalo: 01677.68.68.68

 

Mr Duy : 0868.56.2222

   Mb-Zalo: 01238.10.10.10

 

 Mr Lăng : 0868.315.999

  Mb-Zalo: 01238.61.6789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Chọn sim theo tỉnh

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: HH2A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://SimDienThoai.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68 

Dịch Vụ Taxi Online Giá Rẻ - Http://TaxiGiaRe.online

Gọi Tổng Đài Taxi Giá Rẻ:  024.66.555.999


Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68